Till huvudinnehåll

Översiktsplan 2040 digitalt informationsmöte 24 januari

Med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset måste vi ställa in de fysiska samrådsmötena som berör förslag till ny översiktsplan. Men vi värdesätter era åsikter!

Samrådet fortsätter till den 28 februari, och till dess är det möjligt att lämna synpunkter skriftligt via email eller brev. Samrådsförslaget till översiktsplan går fortsatt att hitta digitalt på www.lycksele.se men kan även läsas på plats i kommunhuset och Lycksele bibliotek.

Ett digitalt informationsmöte kommer att hållas den 24 januari 18.00-20.00.För att delta behöver ni föranmäla er. Ni anmäler ert deltagande till op2040@lycksele.se.


Om ni inte kan eller vill delta vid det digitala mötestillfället kan ni även delge synpunkter och lyfta frågor vid ett av våra två telefonmöten, där ni får tillfälle att ringa in till oss under kvällstid. Telefonmötena äger rum 26/01 och 2/2 kl18-20.

Vi använder oss av Telias konferensmöte. Ni anmäler ert deltagande till op2040@lycksele.se därefter kommer ni få ett email med praktisk information om hur ni deltar vid telefonmötet.

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 27 januari 2022