Till huvudinnehåll

Lycksele kommuns medarbetare utbildas i Agenda 2030

Visar alla dom globala målen

Hållbar utveckling är möjligheten i all verksamhet och i kommunen finns en stark drivkraft att jobba framåt med hållbarhetsfrågorna. Som en del i kommunens hållbarhetsarbete kommer alla medarbetare under 2021 utbildas i hållbar utveckling och Agenda 2030.

-För att vi tillsammans ska kunna fortsätta vårt hållbarhetsarbete blir årets utbildningstillfällen en bra början där vi alla blir medvetna om vilka utmaningar och möjligheter vi i Lycksele står inför och där vi genom en bredd som sträcker sig över hela kommunorganisationen tillsammans kommer kunna hitta möjligheter för att uppnå de globala målen, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.

Kommunens ledningsgrupp samt de kommunala bolagens vd:ar kommer att få en fördjupad utbildning i de globala målen och de utmaningar vi står inför, både lokalt och globalt, samt hur vi kan fortsätta arbeta framåt för att uppnå målen. Utbildningsträffarna kommer äga rum vid tre tillfällen och avslutas med en utbildning på ledarforum där resten av kommunens chefer samt politiker kommer utbildas i Agenda 2030.

Få upp ögonen för hållbar utveckling
Under ledarforum kommer alla enhetschefer få utbildningsmaterial i form av filmer och diskussionsfrågor som ska användas under enheternas arbetsplatsträffar under hösten.                          
-Förhoppningen med utbildningarna är att fler får upp ögonen för hållbar utveckling och de utmaningar vi står inför men också möjligheterna och att vi utifrån våra olika kompetensområden kan bidra till att målen i Agenda 2030 uppnås säger Hannah Diverde, hållbarhetssamordnare på Lycksele kommun. 

På grund av de rådande omständigheter kommer vårens utbildningar att ske digitalt.

Uppdaterad den 24 februari 2021