Till huvudinnehåll
    Lycksele kommun > Nyheter > Begränsad möjlighet till handläggning av färdtjänst och skolskjuts under sommaren

Begränsad möjlighet till handläggning av färdtjänst och skolskjuts under sommaren

Inom vissa områden kommer det under semestertider vara en begränsning i våra möjligheter att vara behjälpliga i ärenden som rör färdtjänst, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och skolskjuts.

Parkeringstillstånd
Det kommer inte att finnas möjlighet för oss att hantera ansökningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade under handläggares semester.

Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för sommaren måste ha ansökt senast den 9 juni. Detta för att säkerställa att ärendet hinner handläggas samt att platser finns tillgängliga för just din resa.

Färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
Det kommer inte att finnas möjlighet för oss att hantera ansökningar för färdtjänst eller handlägga bostadsanpassningsärenden under handläggares semester.

Ansökan om skolskjuts
För de elever som har rätt till skolskjuts våren 2023 så görs en ny prövning inför nästa läsår och beslut skickas ut senast vecka 33. För elever som aldrig haft skolskjuts tidigare eller om förutsättningarna ändrats ska ansökan vara inlämnad senast 11 juni för att de ska få beslut innan skolstart.

Vi hoppas att detta inte kommer att ställa till med problem.

Du som har frågor, vänligen kontakta Lycksele kommun på tel: 0950-16600

Uppdaterad den 15 maj 2023