Till huvudinnehåll

Rekommendationer på fler språk

Information about the coronavirus/covid-19 in other languages.
Det är viktigt att vi alla följer rekommendationerna för att skydda dig och andra från smitta. 

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Är någon i familjen sjuk i covid-19, stanna hemma från arbete och skola och delta inte i sociala fritidsaktiviteter.

  • Årroeh gåetesne jis skeamtjoeh. 
  • Jïs dov leah symptovmh, vaeltieh corona-pryövem. 
  • Jïs muvhtene dov fuelhkesne skeamtjoeh, abpe fuelhkie tjuara gåetesne barkoste jïh skuvleste årrodh. Idie åadtjoeh ålkone mïnnedh jallh voelpigujmie årrodh!  

 

If you are ill, stay at home.

If you have symptoms, get tested.

If anyone in your family is confirmed with Covid-19, do not go to work, school or leisure time activities. Stay home.

 

زمانی که مریض هستید در خانه بمانید. اگر علائم بیماری را در خود می بینید سریعاً آزمایش بدهید. اگر عضوی از خانواده شما به بیماری کرونا (کووید 19) مبتلا است شما نیز در خانه مانده و از رفتن به محل کار، مکتب و از شرکت در اجتماعات خودداری کنید.

.أبق في المنزل عندما تكون مريضاً

.افحص نفسك إذا كانت لديك أعراض

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب بكوفيدـ١٩ ، فابق في المنزل

.وعدم الذهاب الى العمل اٌوالمدرسة ولا يسمح ايضاً بالمشاركة في الانشطة الاجتماعية الترفيهية الاخرى


Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Uppdaterad den 23 februari 2021