Till huvudinnehåll

Studera till sjuksköterska i Lycksele

Bild på en man som ler in i kameran

Nu finns bättre möjligheter att studera till sjuksköterska i Lycksele. Umeå universitets nya satsning "decentraliserad sjuksköterskeutbildning" innebär att du har Lycksele som studieort. 

Syftet är att stärka kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i Södra Lappland och framförallt inlandet. I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort och vid praktiska moment som innebär resor så utgår ersättning till studenterna.

Lycksele har fyra platser
Det är en markant skillnad från en ren distansutbildning där den studerande får stå för alla former av resor och dubbla boenden själv vid praktiska moment och VFU. 

Ansökan till studieorterna sker efter avslutad antagning till programmet. Lycksele har fyra studieplatser vid varje terminsstart och man planerar från Lycksele Lärcentrum att erbjuda de studerande en lokal att nyttja tillsammans som studiegrupp. 

Uppdaterad den 28 mars 2023