Till huvudinnehåll

See - hållbarhetsveckan i Lycksele

Skylt gång- och cykelväg

Under SEE-veckan, 16-22 september, uppmanar Lycksele kommun invånarna att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter.

Runt om i Västerbottens län sker olika aktiviteter i hållbarhetens tecken. Programmet hittar på kampanjens hemsida: 
www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/program-2019/

Under SEE-veckan uppmanar Lycksele kommun invånare och besökare att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter.

SEE blickar framåt mot 2030
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.SEE hållbarhetsvecka syftar till att alla ska känna till dessa mål.  

Uppdaterad den 9 september 2019