Till huvudinnehåll

Fjärr- och distansundervisning fortsätter resten av vårterminen

Bild på Tannbergsskolans huvudentré

Fjärr- och distansundervisning på Utbildningscentrum och Tannbergsskolan fortsätter resten av vårterminen.

Gymnasieelever och elever på Lärcentrum kommer fortsätta ha fjärr- och distansundervisning under resten av vårterminen. Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.

Små elevgrupper kan fortsättningsvis få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever får även vårdnadshavare information.

Uppdaterad den 5 maj 2020