Till huvudinnehåll

Flyghinderavhjälpande åtgärder vid Hedlundaavans badplats

Under 2021/2022 kommer åtgärder vid Hedlundaavans badplats att utföras. Åtgärderna innebär trädnedtagning intill badplatsen för att verkställa flygsäkerheten kring Lycksele flygplats.

Åtgärderna utförs med största möjliga hänsyn till både miljö och gestaltning. Trädbeståndet är idag främst tall med några få lövinslag av björk och rönn. Utöver arbetet med att verkställa flygsäkerheten kring flygplatsen är även målet att återskapa en vegetation som uppfyller säkerhetskraven för flygplatsen, samt skapa en permanent lösning för att undvika återkommande åtgärder i framtiden.

Valet av återplanteringsväxter kommer väljas utifrån platsens markförhållanden, höjder samt gynna den biologiska mångfalden. Markskiktet i form av ljung, lingonris, krypvide mm kommer i största möjliga mån att bevaras.

 

För frågor om flygsäkerhet

Michael Gideonsson eller Josef Kahn, Lycksele Flygplats, 0950-275 55 (vxl).

För övriga frågor

Eric Lundström, Lycksele kommun, 0950-166 00 (vxl)

 

 

Uppdaterad den 8 september 2021