Till huvudinnehåll

Åtgärder på Finnbacksskolan

Finnbacksskolan har gjort ett flertal åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det finns elever och personal på Finnbacksskolan som har testats positivt för covid-19. Fyra personer konstaterades smittade under förra veckan och en person under nuvarande vecka. För att minska risken för smittspridning har skolan gjort en rad åtgärder. För att minska kontakten mellan elever på luncherna äter en del klasser sin lunch på fritidsgården Midgård. Skolan försöker också glesa ut mellan borden i klassrummen så att eleverna inte sitter så trångt. Personalen samtalar med eleverna om vikten av att hålla avstånd.

Fjärrundervisning för vissa klasser
Då det varit svårt att få tag på behörig personal har vissa klasser fjärrundervisning i klassrummet. Det innebär att läraren kopplar upp sig mot eleverna och genomför lektionen enligt det schema som gäller. I klassrummet finns det även en vuxen person som stöd för eleverna.

Varför inför inte skolan fjärrundervisning?
- Vi har en strategi som innebär att så långt som möjligt så kommer vi att hålla förskolor och grundskolor öppna. Dels för säkerställa att elever och barn får den undervisning de har rätt till men också för att alla vårdnadshavare ska kunna fortsätta med sina vanliga arbetsuppgifter och att samhällsviktiga funktioner inte ska drabbas, säger Samuel Lundström, skolchef för- och grundskola och fortsätter:
- Våra elever är, till skillnad från gymnasieelever, inte alltid stora nog att ta ansvar för sina egna studier, men lärare och elever är vana att jobba digitalt och därför kan fjärrundervisning bli aktuellt om situationen förändras ytterligare, säger Samuel Lundström.  

 

 

Uppdaterad den 13 november 2020