Till huvudinnehåll

Information till närstående

händer

Information till dig som har en närstående på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden.

Så här arbetar vi under coronapandemin
Lycksele kommun följer gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten för att förhindra smitta på vård- och omsorgsboenden.
Vi är vana vid att hantera smittor som exempelvis magsjuka, förkylning och influensa och vi har hygienrutiner, rutiner för isolering vid smitta och hantering av smittade boenden.

Det som skiljer nuvarande situation mot den vi är vana vid är att vi inte med säkerhet kan säga om det är en förkylning eller covid-19 som boende har. Detta skapar en osäkerhet som märks hos oss alla i samhället och i världen idag.

Rutiner för att minska risken för smittspridning
För att vara på den säkra sidan kommer vi att kontakta sjuksköterska vid varje tecken på symptom så som feber, hosta, kraftig snuva eller halsont. Sjuksköterskan samråder då med ansvarig läkare och beslutar om eventuell provtagning och fortsatt vård.

Om man beslutar att kontakta sjukvården med önskan om provtagning hanterar vi det som en misstänkt covid-19 och isolerar den enskilde i bostaden i väntan på ytterligare information. Läkaren beslutar om den enskilde skall vårdas på sjukhus eller i boendet.

Om provtagning visar att personen är smittad och har covid-19 isoleras den enskilde i bostaden. Medarbetarna på boendet får då särskilda restriktioner för att minska att smitta sprids.

Rutiner vid bekräftade fall
När det identifieras bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden i länet kommunicerar Region Västerbotten bekräftade fall via pressutskick till media och att smittspårning pågår. På grund av patientsekretessen kommer namnet på boendet aldrig att kommuniceras.

Om din anhörige bor på ett särskilt boende och är konstaterad för covid-19 kommer du som anhörig att informeras om detta.

Har du frågor?
Du kan alltid höra av dig om du har frågor om hur vi arbetar. Har du frågor om hur din närstående mår kan du kontakta boendet där din anhöriga bor genom telefon eller mejl.

Det råder besöksförbud på alla våra boenden men använd gärna telefon i kontakt med din närstående.

 

Uppdaterad den 9 april 2020