Till huvudinnehåll

Omledning av trafiken korsningen Lugnet/E12

Under maj månad kommer trafiken att ledas om på grund av arbetet med den nya gång- och cykelvägen från Lugnet till Betseledammen. Omledningen gäller korsningen Lugnet/E12.

Trafikverket ökar säkerheten för oskyddade trafikanter och gynnar folkhälsan för gående och cyklister i Lycksele genom anläggning av en ny gång- och cykelväg från Lugnet till Betseledammen. Arbetet beräknas vara klart augusti 2023 och Svevia är utförare i projektet.

Omledning av trafiken
Trafikverket säkrar upp överfarten från kyrkogården till Lugnet med en refug. Arbetet med refugen, som kopplar ihop den nya gång- och cykelvägen med den befintliga, kommer påbörjas i maj och innebär att trafiken behöver ledas om. Omledningen är temporärt och korsningen kommer att återställas.

Uppdaterad den 8 maj 2023