Till huvudinnehåll

Uppdaterad information från Finnbacksskolan

symbolbild corona

Vi har i dag sex elever som den senaste veckan konstaterats smittade av covid-19 på Finnbacksskolan. Samtliga elever i årskurs 8 på Finnbacksskolan har fjärrundervisning under den här veckan. Skolan följer noga utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma snabbt.

Som tidigare meddelats så har Finnbacksskolan under fredag eftermiddag fått information om att en elev testat positivt med covid-19. Under helgen kom information om att ytterligare fem elever konstaterats smittade på skolan. Efter samråd med smittskydd vill skolan undvika att lärare som haft undervisning i berörda klasser vistas på skolan under vecka 5, som ett led i att begränsa smittspridning. För att klara personalförsörjningen blir det därför fjärrundervisning för alla elever i årskurs 8 under den här veckan.

Covid-19 test
Alla elever i närmast berörda klasser uppmanas av smittskydd att testa sig på sin hälsocentral på onsdag den 3 februari, oavsett om man har symtom eller ej.

Bra att tänka på
För samtliga elever gäller att man bör träffa så få personer som möjligt och vara noggranna med att hålla avstånd. Om symtom tillkommer ska eleven isolera sig och ta ett covid -19 test. Eleven måste stanna hemma till provsvaret kommer. Om testet är positivt ska ni meddela skolan.

Provtagning kan ske genom egenprovtagning eller genom att ta kontakt med sin hälsocentral. Isoleringen kvarstår till provsvar kommit. Information finns på www.1177.se

Fjärrundervisning
Fjärrundervisning innebär att alla elever följer sitt vanliga skolschema fast hemifrån via datorn. Eleverna förväntas vara uppkopplade via den länk som handledarna skickar ut och följa det ordinarie skolschemat.

Håll dig uppdaterad
Det är viktigt att vårdnadshavare och elever håller sig uppdaterade och följer informationen via Infomentor. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att bara dela bekräftad information.

Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Var noga med att följa de allmänna skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan!

 

 

 

Uppdaterad den 1 februari 2021