Till huvudinnehåll

Vattenskoterkörning i Lycksele kommun

Nu när sommaren är i gång börjar kommunen att få in klagomål på vattenskoterkörning och även körning med snöskotrar på älven. Körningen kan upplevas som mycket störande på grund av buller som uppkommer, påverkan på växter- och djur, inte minst för fåglar som häckar nära stränderna och risk för olyckor för badande. 

I Lycksele kommun är det bara tillåtet att köra vattenskoter i Kattisavan inom område som beslutats av Länsstyrelsen.

Vattenskoter på Länsstyrelsens webbplats
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html

Vattenskoter på Naturvårdsverkets webbplats https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv/motortrafik-i-naturen/vattenskoter

Vattenskoter på polisens webbplats
https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/vattenskotrar/

 

Uppdaterad den 23 juni 2022