Till huvudinnehåll

Information om snöröjning och halkbekämpning

Vintern kom med snabba steg och nu är våra gator och GC-vägar täckta med snö. Under de senaste åren har vintrarna betett sig annorlunda jämfört med tidigare vintrar med isiga vägar och regnig nederbörd. Vi tänker med denna information berätta hur kommunen arbetar med halkbekämpning och snöhantering.

Det finns många frågor om hur snöröjningen och halkbekämpningen går till i vår kommun. När snöröjs det? Varför plogas min gata så sent? Snöhögar, plogvallar osv, vem bestämmer och hur arbetar man? För att underlätta för er att hitta information har vi satt ihop "vanliga frågor och svar" om snöröjning och halka. Länken hittar ni här på sidan. 

Lycksele kommun ansvarar för snöröjningen på kommunala gång- och cykelvägar, gator och vägar inom planlagt område. I tätorten är E12, Vilhelminavägen och Sorselevägen statliga vägar och Trafikverket är ansvarig väghållare. Detta gäller även gång- och cykelvägar efter dessa vägar. Trafikverkets entreprenörer sköter om vägarna, både i tätorten och statliga vägar utanför.  

Prioritetsordningen vid snöröjning
Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gång- och cykelvägar, gator och vägar. Vid snönederbörd kan det ta upp till 10 timmar innan alla gator och GC-vägar är plogade. Efter snöröjningen återstår det mycket arbete med att köra bort snöhögar samt ta bort snövallar från korsningar och övergångställen. Detta kan ta upp till två veckors arbete. Prioritetsordningen vid snöröjningen är framkomlighet, siktröjning och sen hyvling och snöhögar.  

Kommunen, tillsammans med vår entreprenör Bilfrakt, sköter snöröjning och halkbekämpning av de kommunala gatorna inom Lycksele tätort. Bilfrakt plogar bland annat områdena Södermalm, Forsdala, Villaryd samt delar av Furuvik. På de enskilda vägarna som kommunen ansvara för, är det entreprenörer som sköter snöröjningen och halkbekämpningen. 

Tiden kan variera
På vardagar utförs snöröjning på alla områden vid mer än 6 centimeter och på helgerna 8 centimeter. Vid full plogsväng påbörjas snöröjningen kl. 03:00 och tar cirka 10 timmar, vilket innebär att det kan ha kommit mer snö på din gata innan plogbilen kommer. Beroende på mängden snö och hur tung den är kan tiden variera hur lång tid en plogsväng tar. Vid 4 centimeter plogas prioriterade gång- och cykelvägar och sammanbindande stråk med start kl. 07:00 under vardagar. 

Du kan lita på att gatorna kommer att plogas, en plogsväng tar cirka 10 timmar vilket innebär att vissa gator kan få vänta längre än andra. Vi hoppas att med denna information besvarat era frågor och funderingar.  

Gatu/Parkenheten 

Uppdaterad den 21 oktober 2021