Till huvudinnehåll

Nu påbörjas arbetet med strandpromenaden

Under vecka 36 startar äntligen arbetet med Lyckseles nya strandpromenad. Många ser fram emot att vandra längst med den och det är därför glädjande nyheter att arbetat påbörjas nu i höst.

Strandpromenaden sträcker sig från stora bron till Gammplatsen. Svevia är byggentreprenör och projektet kommer att pågå mellan 2022–2024. Den färdiga strandpromenaden kommer att innehålla en belyst gång- och cykelväg med bänkar och mötesplatser längs vägen.

Det innebär att området kring Gammplatsen kommer att vara avspärrat som byggarbetsplats under en tid och det kommer vara förbjudet att passera genom arbetsområdet. Vi ber om överseende med all byggtrafik och byggnationer under denna period.

Kvarlämnade båtar och flottar
Befintliga båtar, flottar och bryggar efter E12 behöver flyttas på innan den 9 september. Förmedla gärna denna information vidare till era bekanta. Båtar, bryggor med mera som inte är flyttade på innan den 9 september kommer byggentreprenören att flytta på, skador på dessa kommer inte ersättas.

Uppdaterad den 2 september 2022