Till huvudinnehåll

Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun

symbolisk bild corona

Vi har i dag 50 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Av dessa är 27 personal, 21 elever och två är brukare på Skogsgläntan. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 

Information om Skogsgläntan:
Vi har i dag två brukare som är konstaterat smittade på Skogsgläntan. Smittspårning pågår enligt regionens direktiv. Alla medarbetare inom särskilt boende både inom äldreomsorg och LSS, samt hemtjänstens personal använder munskydd enligt råd från Region Västerbotten. Besöksförbud råder på Skogsgläntan. Vi gör undantag till de anhöriga som har personer som vårdas i livets slut. Besökare ska ha munskydd på sig vid besök och till personer som vårdas som är konstaterade med covid-19 används skyddsutrustning.

Ingen smittspridning övriga boenden
Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan spridits till andra boenden. Lycksele kommun arbetar på enligt planen och all personal bär munskydd under hela arbetspassen.
- Det finns ingen laglig grund att införa ett generellt besöksförbud eftersom det är i den enskildes bostad. Tidigare var det ett nationellt beslut om besöksförbud på samtliga av landets äldreboenden men något sådant beslut finns inte idag. När det gäller Skogsgläntan så har vi tagit beslutet om ett tillfälligt besöksförbud eftersom det finns smittade personer där och vi vill göra allt för att minska risken för ökad smittspridning, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.

Övriga boenden:
Lycksele kommun vädjar om säkra besök och att följa rekommendationer och rutiner som finns på varje enhet. Munskydd på besökare är en rekommendation från regionen. I övrigt gäller att följa de allmänna skärpta råd och rekommendationer som är fastlagda om att endast umgås i den närmaste familjen. 

Smittade inom skolan
Mellan perioden den 4-12 november har 21 elever konstaterats smittade inom skolan. 16 av dessa är elever på Tannbergsskolan och tre på Finnbacksskolan. 

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 47 för gymnasieskolan. Under vecka 47 kommer även grundvux att arbeta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats. Under nästa vecka kommer nya beslut kring fortsatt undervisning.

Så långt som möjligt så kommer förskolor och grundskolor att vara öppna. Dels för att säkerställa att elever och barn får den undervisning de har rätt till, dels för att alla vårdnadshavare ska kunna fortsätta med sina vanliga arbetsuppgifter och att samhällsviktiga funktioner inte ska drabbas.

TÄNK PÅ ATT:
- Håll avstånd. Både inomhus och utomhus. - Tvätta händerna. Ofta.
- Stanna hemma när du är sjuk.
- Testa dig om du har symtom.

Håll dig uppdaterad via www.krisinformation.se och via kommunens hemsida www.lycksele.se

 

Uppdaterad den 13 november 2020