Till huvudinnehåll

Enkät om boendemiljöer

Bild på mark nära vatten

Lycksele kommun vill skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar och attraktiv kommun. En viktig del i det arbetet är hur vi planerar och utvecklar våra boendemiljöer.

Vi vill gärna få mer information om vad som påverkar valet av boende i Lycksele kommun och vad dina tankar och åsikter som medborgare är. De är viktiga för oss så vi hoppas därför att du vill ta dig tid att besvara enkäten.
Ditt medverkande är självklart anonymt.

Svaren från enkäten kommer att användas för att få en bättre bild och uppskattning vilka boendemiljöer i Lycksele som efterfrågas och vilka områden som bör utvecklas.

Länk till enkät om boendemiljö

Enkäten kommer att vara öppen till och med 2020-06-26 och stängs kl 23:00.

Tack för din medverkan!

Uppdaterad den 17 juni 2020