Till huvudinnehåll

Samrådsmöten gällande Översiktsplan 2040 för Lycksele kommun

Observera att fysiska samrådsträffar ställs in och vi återkommer med mer information om hur och när samrådsträffarna kan genomföras på andra sätt.

Ta din chans att påverka Lyckseles framtid. Möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen finns fram till den 28 februari 2022. Kommunen bjuder in till samrådsmöten.

Fysiska möten ställs in
På grund av ökad smittspridning så ställer vi in de fysiska samrådsträffarna och vi återkommer med mer information om hur och när träffarna kommer kunna ske.

Möjligheten att hålla fysiska möten kan komma att ändras beroende på hur restriktioner och smittspridning av covid- 19 utvecklas. Med anledning härav behövs föranmälan för att delta på samrådsmötena. Anmälan behöver vara oss tillhanda senast tre dagar innan mötet.

Anmälan lämnas till myndighetsenheten@lycksele.se eller via kommunens växel 0950-166 00. Uppge namn och vilket samrådstillfälle du kommer till. 

Mer information om översiktsplanen och hur du kan lämna synpunkter finns på www.lycksele.se, 

Kontakta sidansvarig: webmaster
Fotograf: Andreas Jakobsson

Uppdaterad den 13 januari 2022