Till huvudinnehåll

Förändringar i busstrafiken från nyår

Två yngre kvinnor sitter tillsammans i en buss och skrattar mot kameran.

Länstrafiken Västerbotten har på uppdrag av Lycksele kommun upphandlat den inomkommunala linjetrafiken, alltså bussarna som går mellan byarna och Resecentrum. Det nya avtalet löper över åtta år med start i januari 2021.

Tre olika företag lämnade anbud och i slutändan hade det norska bolaget Boreal Buss det mest konkurrenskraftiga anbudet. Boreal som är ett av de största bolagen inom persontransporter i hemlandet etablerar sig nu i Västerbotten, där de utöver trafiken i Lycksele och Bjurholm också vunnit upphandlingen av flera stomlinjer, bland andra linje 31 Umeå – Hemavan.

Förändringar i utbudet
Till största delen kommer linjer och turer fortsätta se ut som idag, med två undantag. Linje 303 till Falträsk upphör på grund av minskat resandeunderlag. Eftersom Region Västerbotten, som ansvarar för den kommungränsöverskridande trafiken, valt att inte behålla linje 39 Bjurholm – Lycksele tillkommer den nya linjen 315 till Knaften. Det kompletta utbudet återfinns på Länstrafikens hemsida (https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/planera-resa/tidtabeller/).

Miljövänligt drivmedel
Ett av kraven i upphandlingen var en kraftig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med vanlig diesel. Glädjande nog kommer den nya operatören att tanka bussarna med HVO, en form av syntetiskt drivmedel med mycket låga utsläppsvärden.

Lycksele kommun har som målsättning att senast år 2030 ska alla transporter inom kommunen vara helt fossiloberoende. Detta är ett litet men viktigt steg i den riktningen.

 

 

Fotograf: Emil Nyström

Uppdaterad den 11 januari 2021