Till huvudinnehåll

Tyck till om bron över Djupskolavan

Lycksele kommun har sedan i somras enkelriktat fordonstrafiken längs Storgatan över Djupskolavans bro i riktning in mot centrum. Nu önskar vi dina synpunkter på dessa förändringar.

Lycksele kommun har ett politiskt mål om att göra det enklare och tryggare att färdas som fotgängare eller cyklist. Storgatan in mot Lycksele centrum och särskilt bron över Djupskolavan har sedan länge identifierats som en problematisk flaskhals. Vi har därför på prov enkelriktat fordonstrafiken och målat dedikerade cykelfält i båda riktningarna.

Efter en utvärdering av den första perioden beslöts att förlänga testet till denna sommar, för att se hur lösningen fungerar under vinterhalvåret. Utvärderingen går att läsa här.

Planen är att i maj ta ett beslut om hur bron långsiktigt ska användas på bästa sätt. Inför det beslutet är dina synpunkter som medborgare viktiga.

Utredning tillsammans med Trafikverket
Samtidigt som bron enkelriktats pågår en utredning där Lycksele kommun tillsammans med Trafikverket ser över anslutningarna mellan centrum, E12 och Vilhelminavägen. Denna utredning förväntas vara färdig någon gång i höst. Skulle den resultera i åtgärder som påverkar bron kommer det ändå ta flera år innan dessa blir verklighet, vilket betyder att det behövs ett beslut om bron för den överskådliga framtiden.

Vi önskar dina synpunkter
På denna länk, https://a.entergate.se/lycksele/storgatan-vinter finns en kort enkät som du gärna får fylla i. Deltagande är självfallet anonymt. Senast den 2 maj behöver vi dina svar.

Frågor eller funderingar kan skickas till infrastrukturplanerare Peter Molin, peter.molin@lycksele.se eller på telefon 0950-166 00.

 

Uppdaterad den 27 april 2021