Till huvudinnehåll

Information om kommunens kultur- och fritidsanläggningar

Bild på ishallen

Nya beslut har tagits gällande kommunens kultur- och fritidsanläggningar med anledning av regeringens besked under torsdagen.

Under perioden 2021-01-25 och till och med 2021-02-07 gäller följande för Lycksele kommuns fritidsanläggningar. 

- Simhall och bowlinghall fortsätter hålla stängt för allmänheten.

- Idrottsanläggningar inomhus, inklusive ishallen är stängda för allmänhet.

- Idrottsträningar och fritidsaktiviteter är dock tillåtna för barn- och ungdomar födda 2005 och senare om det kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. Det innebär att lokaler kommer att öppnas upp under nästa vecka för de föreningar som har idrottsträningar för barn och ungdomar som är födda 2005 och senare. Exakt datum för detta kommer i början av nästa vecka. 

Information om Musikskolan
När det gäller Musikskolan så kommer kommunen succesivt under nästa vecka att tillåta undervisning av enskilda elever på plats i Musikskolans lokaler för barn- och ungdomar födda 2005 eller senare. Undervisning för övriga elever och grupper sker digitalt där så är möjligt. Mer detaljerad information om Musikskolans verksamhet lämnas i början av nästa vecka.

Information om biblioteket
När det gäller biblioteket planerar det att öppnas för fysiska besök med begränsad service under senare delen av nästa vecka. Exakt datum för detta, samt mer detaljerad information lämnas i början av nästa vecka.

Information om smittade
För tillfället har vi en konstaterad smittad av covid-19 inom Lycksele kommuns verksamheter sedan förra veckan. Det handlar om en personal inom skolan. I kommunen i stort är det 7 nya konstaterat smittade sedan förra veckan. Vaccineringen pågår till medarbetare som jobbar i vårdnära arbete och vi hanterar och prioriterar vaccinationer i den takt vi får tillgängligt med vaccin. 

Åtgärder i skolan
Som tidigare meddelats återgår eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan till delvis fjärr- och distansundervisning. Från och med måndag den 25 januari kommer årskurs 2 och 3 på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan in till skolan för närundervisning i alla ämnen. Sedan blir det ett rullande schema fram tills den första april med två årskurser på plats på skolan och en på distans/fjärrundervisning. Det innebär också att årskurs 9 flyttar tillbaka till Finnbacksskolan.

Omflyttning av klasser
För närvarande har vi inga inrapporterade fall om smitta bland elever och lärare på Finnbackskolan men skolan vill förebygga och kommer att minska trängseln i korridorer och matsal. Schemat i matsalen är justerat för att minska trängsel och en omflyttning av klasser sker. Grubban-gruppen kommer under våren att få sin undervisning i Tannbergsskolans lokaler och det skapar möjlighet att flytta två klasser i årskurs 8 till andra lokaler på Grubbskolan. För att hantera flytten har årskurs 8 på  måndag 25 januari distansstudier. Rektorerna på Finnbackskolan kommer med mer detaljerad information till berörda elever och vårdnadshavare. Följ vidare information på Infomentor.

Vi hoppas att ni alla fortsätter följa gällande rekommendationer och tar situationen på allvar. Än är det inte läge att slappna av, håll i och håll ut ett tag till!

 

 

Uppdaterad den 22 januari 2021