Till huvudinnehåll

Nu rullar busstrafiken igång i tätorten

Bild på en blå buss där det står Länstrafiken i Västerbotten

Den 22 augusti börjar den nya servicelinjen köra mellan hållplats Torget och Lyckseles olika stadsdelar. Trafiken kommer att utföras med en elbuss och är en del av Lyckseles strävan efter att bli en långsiktigt hållbar kommun.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den sista maj att införa en servicelinje med elbuss, för att på ett hållbart sätt öka tillgängligheten inom tätorten. Linjen kommer att köra ett par avgångar varje för- och eftermiddag, måndag till fredag, i anslutning till busstrafiken mot byarna. Linjen är en del av Länstrafikens system och öppen för alla som löser biljett.

Tidtabeller och priser
På Länstrafikens hemsida finns tidtabeller, biljettpriser och mer information. Där kan du också prenumerera på tidtabellförändringar via sms. Hos Länstrafiken kommer linjen att heta ’Lycksele Tätort’ med linjenummer 350.

Här kan du hitta tidtabellen

Biljettpriserna hittar du här https://www.tabussen.nu/media/2599/prislista-2022-01-01.pdf

Tidtabellen innehåller av utrymmesskäl ganska få hållplatser, men det är möjligt att kliva på och av på fler ställen längs linjesträckningen – så länge föraren bedömer att det går att stanna på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att signalera tydligt till föraren att du vill kliva på.

Önskemål och synpunkter
Observera att elbussen som ska köra på linje 350 inte kommer att vara på plats från trafikstarten på måndag, utan att det är en annan buss som trafikerar fram tills att elbussen är på plats. 

För önskemål kring tidtabellen eller andra synpunkter, kontakta trafikplanerare genom Lycksele kundtjänst, telefon 0950 – 166 00.

Frågor och svar angående servicelinjen i Lycksele tätort

Om kontanter
För att bidra till förarnas säkerhet och arbetsmiljö går det inte att betala kontant ombord på bussen. Biljetter kan däremot köpas kontant i kundtjänst hos Lycksele resecentrum som är bemannat mån–fre klockan 07:00–11:00 samt 12:00–16:30.

Om kostnader och finansiering
Servicelinjen börjar på Furuvik klockan 08.30 därför att buss och förare innan dess kört skolskjutsberättigade låg- och mellanstadieelever från Bratten och Tuvträsk in till stan, samt elever från centrum till Furuviksskolan. På eftermiddagen kör buss och förare elever hem till byarna vid tvåtiden, så servicelinjen måste ligga före och efter den körningen.

Lycksele kommun finansierar fem busslinjer, till Tväråträsk, Örträsk, Vormsele, Knaften samt Bratten. Kostnaden varierar utifrån längden på linjerna, men uppgår totalt till cirka 6,5 mkr om året, eller i snitt 1,3 mkr per linje. De totala biljettintäkterna uppgår till 100 000 kronor om året, eller i snitt 20 000 kronor per linje.

Ett tillkommande fordon dedikerat för lokaltrafik att köra samtidigt som övriga linjer skulle uppskattningsvis kosta uppemot en miljon kronor om året. Om femtio högstadie- och gymnasieungdomar skulle åka morgon och eftermiddag, tjugo dagar i månaden, nio månader om året (i princip full beläggning hela läsåret) skulle biljettintäkterna uppgå till cirka 225 000 kronor om året.

Som jämförelse kostar servicelinjen uppskattningsvis 300 000 kronor om året i trafikkostnad plus ungefär lika mycket för att fordonet byts ut till en elbuss, minus biljettintäkterna från de som reser.

Resandet kommer att utvärderas under vintern inför kommunens budgetprocess våren 2023.

Om avgångstiderna
Servicelinjen kan endast bli kostnadseffektiv genom att meranvända befintliga förare och fordon från de inomkommunala linjerna (morgon- och eftermiddagsbussar till byarna). Ett utbud för arbetspendling eller högstadie/gymnasieungdomar kostar mer än vad som är politiskt försvarbart.

Synpunkter och önskemål på tidtabellen inom ramarna för- och eftermiddag kan gärna kommuniceras till trafikplanerare hos kommunen, förslagsvis via mejl.

Om biljetter
Linjen är en del av Länstrafikens system och öppen för alla som löser biljett. Länskort går bra att använda. Eventuellt kommer lägre biljettpriser att införas framåt vintern.

Digitala busskort
Man kan prova att skapa en användare hos Länstrafikens webbshop.

https://www.tabussen.nu/webbshop/

Ett tips är också att resan går att betala direkt via Länstrafikens mobilapp, för Android och iPhone.

Om fordonet
Trafiken kommer att utföras med en renodlad elbuss. Fordonet förbereds just nu i operatörens hemland Norge men väntas i Lycksele någon gång i september.

Mer information om tidtabeller och biljetter
Särskild nyhet på Länstrafikens hemsida.

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/nyheter/ny-busslinje-inom-lycksele-tatort/

Det finns ingen samlingssida för all trafik inom Lycksele tätort. Använd Länstrafikens trafikplanerare. Skolskjutsar som inte är linjelagda samt skolornas verksamhetsresor är inte öppna för andra resenärer än de direkt berörda.

 

MicrosoftTeams-image.png

Fotograf: Länstrafiken i Västerbotten

Uppdaterad den 28 februari 2023