Till huvudinnehåll

Information inför vintersäsongen

Vintern börjar närma sig hos oss i Lycksele och vi hoppas på att den ger oss snötäckta landskap. Med vintern följer även ett gediget arbete för våra snöröjare och entreprenörer med att säkerställa och skapa framkomliga och trygga gator, vägar och cykelvägar. Men vad har ni fastighetsägare för ansvar under vintertiden? Vi får många frågor och här kommer några förtydligheter gällande snöhantering och vinterväghållning.

Vi vill med denna information skapa en samlad informationssida till er medborgare där ni kan hitta svar på era frågor gällande snöhantering och halkbekämpning. Lycksele kommun har en beslutad budget för vinterväghållning att förhålla sig till med syftet och prioritet att arbeta med framkomlighet och säkerhet på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att underlätta arbetet för våra snöröjare så att arbetet blir effektivt och väl utfört. 

Snö och halka
Klicka på länken för information och arbetet med att säkerställa säkra, trygga och framkomliga gator, vägar och gång- och cykelvägar. Snö och halka

Fastighetsägarens ansvar
Vad har ni som fastighetsägare för ansvar under vintertiden? Klicka på länken för mer information. Fastighetsägarens ansvar

Vanliga frågor och svar
Klicka på länken, här hittar du besvarade frågor som vi på kommunen oftast får från er medborgare. Vanliga frågor och svar

Uppdaterad den 21 oktober 2022