Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Snö och halka

Lycksele kommun ansvarar för snöröjningen på kommunala gång- och cykelvägar, gator och vägar inom planlagt område. På denna sida hittar du även vanliga frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och gång- och cykelvägarna. Inom tätorten är det E12, Vilhelminavägen och Sorselevägen.

Snöröjning

När det snöar jobbar snöröjarna ibland dygnet runt. Att ploga alla gator efter snöfall kan mer än 10 timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först när vi har kört bort snöhögar och tagit bort snövallar från korsningar och övergångsställen. Detta kan ta upp till två arbetsveckor.

Prioritetsordning vid snöröjning:

  • Ploga
  • Siktröja
  • Hyvla/forsla bort snöhögar

Startkriterier för snöröjning

Grunden för vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gång- och cykelvägar, gator och vägar. Vid extrema väderförhållanden sker undantag. Med fastställda ramar, beslut och rutiner planeras en sån effektiv vinterväghållning som möjligt.

Kommunen, tillsammans med vår entreprenör Bilfrakt, sköter snöröjning och halkbekämpning av de kommunala gatorna inom Lycksele tätort. Bilfrakt plogar bland annat områdena Södermalm, Forsdala, Villaryd samt delar av Furuvik.

På vardagar utförs snöröjning på alla områden vid mer än 6 cm och på helgerna 8 cm. Vid full plogsväng påbörjas snöröjningen kl. 03:00 och tar ca 10 timmar, vilket innebär att det kan ha kommit mer snö på din gata innan plogbilen kommit dit. Beroende på mängden snö och hur tung den är, kan plogsvängar ta olika lång tid. 

Vid 4 cm plogas prioriterade gång- och cykelvägar och sammanbindande stråk kl. 07:00 under vardagar.

Skador vid snöröjning

Tyvärr händer det ibland att våra fordon och maskiner skadar ex. brevlådor, staket etc. vid snöröjningen. Skulle det inträffa gör du felanmälan här. Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

Halkbekämpning

Innan halkbekämpning utförs görs kontroller på ett antal ställen. Gång- och cykelvägar prioriteras samt backar och utfarter.

Vid underkylt regn (blixthalka) sandas alla gång- och cykelvägar, gator och vägar. Sandningen tar flera timmar och vid extrem blixthalka kan det dröja innan just din gata blir sandad.

Gratis sandningssand

Privata fastighetsägare kan hämta sandningssand gratis, max 30 liter per fastighetsägare.

Centralort: Kommunens centralförråd, Sandåsvägen 2. Behållaren finns utanför grinden.

Kristineberg: Behållaren finns vid ÅVC.

Östra Örträsk: Vid vattenverket.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Karin Gottfridsson

Uppdaterad den 5 februari 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17