Till huvudinnehåll

Buller och vibrationer


Buller är en form av miljöförorening som allt fler känner sig drabbade av. Ökad biltrafik på våra vägar ger upphov till störande buller, liksom alltfler person- och godståg som ger ökat buller för dem som bor i närheten av järnvägen.

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Trafikbuller är den typ av buller som flest antal människor tycks vara störda av. En annan typ av buller som många störs av kommer från ventilations- och fläktanläggningar. Bullerstörningar från restauranger och diskotek är också relativt vanligt bland klagomålen.

Om du har problem med buller kan du vända dig till verksamhetsområde Myndighet via kommunens växel 0950-166 00, be att få prata med en miljöinspektör, alternativt mailar du till myndighetsenheten@lycksele.se

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017