Till huvudinnehåll

Lycksele Airport

Lycksele Airport ger människor och företag möjlighet att mötas och utvecklas. Flygplatsen gör Lycksele till en del av världen – och låter världen ta del av Lycksele.

Lycksele Airport har en strategiskt viktig roll i utvecklingen av Norrlands inland och är en möjliggörande samhällsfunktion, som gör Lycksele tillgängligt och skapar rörelsefrihet trots långa avstånd till olika marknader och samverkansarenor.

Flygplatsens utbud, kvalitet och hela existens som Lapplands nav har en viktig roll för transportmöjligheterna till och från platsen, vilket gör att den påverkar både många delar av det dagliga livet och samhället i stort.

Lycksele Airport är en av de mest avgörande framgångsfaktorerna för tillväxt i regionen och de människor som bor här.

Uppdaterad den 26 mars 2024