Till huvudinnehåll

Röjningsarbete på Forsdala, Villaryd och Södermalm

Under hösten kommer ett röjningsarbete att pågå på Forsdala, Villaryd och Södermalmsområdet. 

Lycksele kommun kommer under hösten att påbörja ett röjningsarbete på kommunens mark på Forsdala, Villaryd och Södermalmsområdet. Syftet med arbetet är att förbättra ljusinsläppet samt göra områdena tryggare och mer attraktiva. 

Rishantering
Vid röjningsarbetet tas endast större mängder ris bort. Den tätortsnära skogen fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden där död ved och döda växtdelar får ligga kvar i skogen i form av löv, ris, grenar och trästockar för ett naturligt kretslopp av kol och näring. Samtidigt skapar man boplatser till djur och flera olika insekter, vilka i sin tur ger mat till våra insektsätande fåglar.

Uppdaterad den 4 oktober 2022