Till huvudinnehåll

Idag flaggar vi på Sverigefinnarnas dag

Sverigefinska flaggan

Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011 och det var Sverigefinländarnas delegation som 21 mars 2010 valde Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari till Sverigefinnarnas dag.

Sverigefinnarnas dag heter som den gör därför att dagen, liksom flaggan, är den nationella minoriteten Sverigefinnarnas symboler. Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoriteter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sedan 2014 har Sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.

Finländarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år. Den handlar om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare. Men det är först i dag vi kallar gruppen Sverigefinnar – ett folk med två kulturer och två språk.

Finland var en del av Sverige
Historien börjar på 1100-talet då Finland införlivades i konungariket Sverige. Finland var en del av Sverige fram tills 1809. Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder.

1809, när Sverige förlorade hela Finland till Ryssland. Gränsen mellan våra länder drogs vid Torneälven och många som hamnade på den svenska sidan talade finska, och tvärtom. Men trots delningen fortsatte många finnar att flytta till Sverige. En del kom som arbetskraft, andra som politiska flyktingar undan det ryska styret.

Läs mer om Sverigefinnar på https://minoritet.se/sverigefinnar

Uppdaterad den 24 februari 2023