Till huvudinnehåll

Semesterstängning inom kommunen

Bild på stadhuset

Inom vissa sakområden kommer det under semestertider vara en begränsning i våra möjligheter att vara behjälpliga i nedanstående ärenden.

Parkeringstillstånd
Det kommer inte att finnas möjlighet för oss att hantera ansökningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade under handläggares semester.
Vi hoppas att detta inte kommer att ställa till med problem.

Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för sommaren måste ha ansökt senast den 9 juni. Detta för att säkerställa att ärendet hinner handläggas samt att platser finns tillgängliga för just din resa.

Färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
Det kommer inte att finnas möjlighet för oss att hantera ansökningar för färdtjänst eller handlägga bostadsanpassningsärenden under handläggares semester.

Ansökan om skolskjuts
För de elever som har rätt till skolskjuts våren 2023 så görs en ny prövning inför nästa läsår och beslut skickas ut senast vecka 33.

För elever som aldrig haft skolskjuts tidigare eller om förutsättningarna ändrats ska ansökan vara inlämnad senast 11 juni för att de ska få beslut innan skolstart.

Vi hoppas att detta inte kommer att ställa till med problem.

Myndighetsenheten Samhällsbyggnadsförvaltningen

Du som har frågor, kontakta:
Lycksele kommun på telefon 0950-166 00

Uppdaterad den 29 maj 2023