Till huvudinnehåll

Ny lekplats i centrum på kvarteret Köpmannen

Just nu pågår planeringen för byggnationen av lekplatsen på kvarteret Köpmannen för fullt. Under våren kommer markarbetet att påbörjas och lekplatsen kommer att vara anlagd och klar under detta år.  

Kommunen har tillsammans med Företagarna, fastighetsägarna i centrum och Finnbacksskolans elever arbetat med utformningen och återställningen av kvarteret Köpmannen. Visioner och förslag har tagits fram där bland annat en lekpark i anslutning till torget blev ett attraktivt förslag som alla medverkande tillsammans har varit överens om att jobba vidare med. Lekparken ska vara en attraktion med syfte att skapa liv och rörelse i centrum och är ett resultat i ett samverkansprojekt mellan aktörerna där fastighetsägarna i centrum är med ​och finansierar projektet tillsammans med kommunen.  

Idéer blir till verklighet
”Ett stort grönområde”, ”Stor lekpark”, ”En byggnad som ska föreställa Lyckseles logga och ut ur den kan man åka en lång rutschkana”, ”Löpbana”, ”Hoppa studsmatta som är nedfälld i marken”, ”Konstgräs som skapar en grön yta även på vintern”, ”Nät som man kan lägga sig i för att sola eller prata med sina kompisar”, ”Viktigt med belysning”, ”Alla vägar ska vara handikappanpassade”

Idéerna är från Finnbacksskolans elever som fick i uppdrag att ta fram förslag på både utformning och innehåll på kvarteret Köpmannen. Många av idéerna kommer att anläggas under detta år och i länken bredvid hittar ni elevförslagen som legat till grunden för utformningen och framtagandet av lekplatsen.

Lek för barn i alla åldrar
Lekparken kommer innehålla lekutrustningar för barn i alla åldrar. Utrustningen och formgivningen är även inspirerad av Lyckseles platsvarumärke som symboliserar den mötesplats och gemenskap som Lycksele står för, både historiskt och i framtiden.  

I fallskyddsunderlaget är en älv utformad och ska symbolisera de älvar som rinner genom Lycksele kommun. Man har även tagit inspiration från flottningsepoken, här ​kan man gå balansgång på timret i älven och hoppa från sten till sten utan att nudda vattnet.

En utmanande del i lekplatsen är det stora klätternätet med utkikstorn och tubrutschbana. Klätternätet sträcker sig över sju meter upp i luften och är en svindlande lekupplevelse med mycket spänning. Klätternätet är anpassat för äldre barn och är utformat så att mindre barn inte kan ta sig upp.  

Lekplatsen kommer även få belysning samt en inramning av ett staket. Utrustningarnas placering kommer att ändras något, men helheten och utrustningarna kommer vara enligt visat förslag. Torgtoaletten blir kvar där den är idag och blir en viktig del i lekparken för både barn som vuxna att ha möjligheten att uppsöka toalett under vistelsen i lekparken.  

Parkeringsplatser och ladd-platser för elbilar

Under detta år kommer även den ​befintliga grusparkeringen att byggas om till ​en mer strukturerad parkeringsplats ​med parkering för rörelsehindrade, familjeparkeringar samt ladd-platser för elbilar. Den befintliga muren kommer att bytas ut och​​ en del av slänten ​tas i anspråk för att få plats med fler parkeringsplatser närmare Torget och Storgatan.  

Den befintliga björkallén mot gång- och cykelvägen intill Storgatan ingår i gestaltningen av kvarteret Köpmannen och kommer lämnas kvar. I anläggningen av parkeringen kommer även fler träd att planteras, både i slänten intill muren samt mellan parkeringarna. Det kommer även tillskapas ängsytor under- och mellan träden som är viktiga för den biologiska mångfalden då den lockar till sig pollinerande insekter, så som fjärilar, bin, humlor samt även fåglar.

Uppdaterad den 1 mars 2022