Till huvudinnehåll

Uppdatering om läget vecka 9

Linjediagram med antal smittade vecka 4, 5, 6, 7 och 8

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt hög men antal rapporterade fall per vecka har minskat. Läget är allvarligt. Vi har under februari månad 433 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 171 personal, 239 elever och 23 brukare. Sedan 1 mars har vi 10 personer smittade varav 5 personal, 1 elev och 4 brukare.

På kommunnivå har det smittats 1316 personer i Lycksele sedan pandemins början, varav 207 är nya under vecka 8. Det är utifrån Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram tills förra veckan.

Vi ser en kraftig minskning från vecka 7 till vecka 8 i antalet rapporterade fall, både inom kommunens verksamheter och kommunen totalt. Det är fortsatt hög personalfrånvaro och läget är fortsatt ansträngt, främst inom stöd, vård och omsorg samt skolan.

Läget inom skolan
Förskolan Daggkåpan har börjat ta emot 15-timmars barn igen denna vecka. På Johan Skyttes förskola fortsätter man neka 15-timmars barn, när nytt beslut är tagit kommer berörda vårdnadshavare meddelas. För resterande vecka, 4-5 mars, har det beslutats att eleverna i årskurs 6 på Furuviksskolan ska ha distansundervisning, då bekräftad smitta finns bland personal och elever i årskursen. Fortsatt screening av personal två gånger i veckan.

Läget inom stöd, vård och omsorg
Vi har bekräftad smitta på ett lss-boende bland både brukare och personal. Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan spridits till andra boenden. I veckan har man börjat vaccinera brukare och personal på lss-boenden. Under veckorna 10-11 får personer som är inskrivna i hemsjukvården samt korttids sin andra dos. I övrigt är vaccinationerna slutförda. Regionen fortsätter med vaccinationer enligt plan för personer med hemtjänst samt äldre och de i riskgrupper. Fortsatt screening av personal som tidigare.

Planera för smittsäkra sportlovsaktiviteter
Följ de rekommendationer som gäller i Västerbottens län och planera för smittsäkra sporlovsaktiviteter. I år blir sportlovet inte som vanligt, kanske hade du planerat att åka till fjällen, umgås med släkt och familj eller göra något annat. Det är dags att ompröva det. Vi ska inte resa i regionen eller ut och in i den och vi ska undvika att träffa andra människor än de vi bor med.

Fortsätt följ rekommendationerna
Tillsammans behöver vi hjälpas åt att bromsa smittspridningen. Nya rekommendationer som börjat gälla från 1 mars eller tidigare är

  • Serveringsställen ska hålla stängt för förtäring mellan klockan 20.30-05.00.
  • Endast en person åt gången, i ett och samma sällskap, får vistas på ett serveringsställe som utgör en del av en handelsplats. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.
  • Föreningar bör bedriva idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter såsom träning och andra aktiviteter utomhus, minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel och avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
  • Kollektivtrafiken med linjer över 15 mil ska reducera antalet sittplatser till hälften.
  • Gymnasieskolor i kommuner med hög smittspridning rekommenderas att bedriva fjärr- och distansundervisning med högst 20 procent undervisning på plats.

Här kan du läsa fler rekommendationer

Uppdaterad den 5 mars 2021