Till huvudinnehåll

Information om säkerhetsläget

Flagga Ukraina

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har sedan Ryssland påbörjade anfallskriget mot Ukraina försämrats. Försvarsmakten och säkerhetspolisen bedömer dock fortfarande att risken för att Sverige ska drabbas av ett väpnat angrepp är låg.

Situationen i omvärlden väcker oro hos många av oss. Se till att du har tillgång till korrekt information, kan svara på frågor och dela inte ej säkerställd information eller bidra till spekulationer. På webbplatsen krisinformation.se samlas tillgänglig information från svenska myndigheter kring situationen.

Här finns också råd till dig som känner oro eller behöver vägledning i hur man kan prata med barn om det som händer. Kriget i Ukraina

Många vill veta vad man kan göra själv och hur man förbereder sig för en eventuell kris. På Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) webbplats finns information om hemberedskap och hur man kan preppa solidariskt. Förbered dig för en kris

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid reseavrådan:
Ambassadens reseinformation - Sweden Abroad

Vad gör Lycksele kommun?
Lycksele kommun följer händelseutvecklingen tillsammans med andra myndigheter och kommuner i Västerbotten och vidtar åtgärder efter behov.

Uppdaterad den 5 oktober 2022