Till huvudinnehåll

Upphävt eldningsförbud i Lycksele kommun

Till följd av den sänkta brandrisken i skog och mark har räddningstjänsten i Lycksele kommun beslutat att upphäva eldningsförbudet från klockan 14.00 i dag den 3 juli. 

Beslutsmotivering
Risken för allvarliga konsekvenser av brand i skog och mark har minskat såpass mycket att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet är upphävt från och med 3 juli 2020 klockan 14.00. 

Information in english
The fire ban in Lycksele kommun has been lifted from 3 july 2020 14.00.

Uppdaterad den 3 juli 2020