Till huvudinnehåll

Internetavbrott i Stadsnätet tisdag 28 juni-onsdag den 29 juni kl 18.00-02.00

Avbrotten beror på att Stadsnätet behöver byta ut en del av fibern genom byn Lyckan.

För Stadsnätets abonnenter i Lyckan, Ulriksdal, Framnäs, Dallund, Lycksbäcksvägen, Fogdheden, Liljehem, Husbondliden, Falträsk, Trevnaden, Åmsund, Vormsele, Ruskträsk, Rusksele, Idbäcken, Tingsdal, Forsholm, Granlund, Nybruket, Forslund, Ängsbäck, Sikseleberg, Ålavan  kommer internet förbindelsen att brytas enligt följande:

28 juni              
18:00                  Fibern klipps av

                         
18:00-24:00      Omsvetsning pågår, kortare eller längre avbrott i förbindelsen

 

29 juni               00:00-02:00      Fortsatt svetsarbete.

 

Vi ber om överseende med den olägenhet som kan uppstå av detta.

 

Bredbandsenheten

Lycksele kommun

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 22 juni 2022