Till huvudinnehåll

Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 49

Coronavirus

Denna vecka ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.

Vi har i dag 95 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Av dessa är 49 personal, 38 elever och åtta brukare. Detta gäller perioden mellan den 4 november och 4 december. Som det ser ut just nu har situationen stagnerat och vi har färre fall, vilket stämmer väl med vad Smittskyddsenheten redovisar. Men det innebär inte att faran är över utan att det även fortsättningsvis är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Totalt inom Lycksele kommun har vi 241 konstaterat smittade sedan mars enligt den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten. De flesta är sannolikt friska idag. Det finns tyvärr i dagsläget ingen möjlighet att rapportera hur många som är friska annat än de som är brukare inom omsorgen, där görs friskskrivning efter läkarbedömning.

Läget inom äldre- och LSS-boenden
Den person som var konstaterad smittad av covid-19 på ett LSS-boende har nu friskförklarats och besöksförbudet är nu hävt. Skogsgläntan har ingen ytterligare spridning. Maskrosen har sedan tidigare fem konstaterade smittade och ingen fler av de boende eller personal har testats positiv. Ytterligare smittspårning på Maskrosen planeras idag enligt Region Västerbottens direktiv.

Så av de åtta brukarna som konstaterats smittad har två friskförklarats, en avlidit och fem är fortfarande sjuka. Vi har ingen smittspridning till andra boenden i dagsläget, fortsatt provtagning görs enligt rutin.

Stugträffen öppnar
Stugträffen planerar att öppna sin dagverksamhet för biståndsbedömd dagverksamhet från den 8 december och det planeras för verksamhet tre dagar per vecka med begränsat antal deltagare per gång.

Läget inom skolan
Mellan måndag 30 november till onsdag 2 december har vi två nya rapporterade fall av covid-19 inom för- och grundskola. För gymnasieskolan Tannbergsskolan gäller fortsatt fjärr- och distansundervisning med vissa undantag fram till jullovet. 

Familjekarantän
Förra veckan gick Smittskyddsenheten i regionen ut med att familjekarantän även omfattar barn i förskolan och elever i grundskolan. Det innebär att om någon i familjen testats positivt för covid-19 så stannar även barn och elever hemma under den tid som familjen är i karantän. 

När skolbarn är hemma på grund av sjukdom eller karantän så finns naturligtvis möjligheter att få skoluppgifter som kan göras hemma. Kontakta ditt barns lärare om det är aktuellt. Tyvärr kan eleverna inte delta på lektionerna via digitala fjärrlösningar, utom i enstaka undantagsfall då mycket speciella skäl föreligger och frånvaron från skolan beräknas bli långvarig.

Uppdaterad den 4 december 2020