Till huvudinnehåll

Naturligt från grunden

Bild på kvinna som håller i ett barn i solnedgång

Vad betyder platsen där vi bor för dig? Förmodligen finns det lika många svar på den frågan som antal personer som svarar på den. Alla har sin egen bild. 

Omvärlden har också sin bild av Lycksele och den kan variera, den kan vara felaktig eller bygga på fördomar. Därför är det viktigt att ha en samlad beskrivning och bild av hur vi vill att Lycksele med alla tillhörande byar ska uppfattas av omvärlden och oss själva – ett platsvarumärke.

Budskap att förenas kring
Lycksele kommun har varit en drivande kraft i arbetet med att ta fram ett nytt platsvarumärke som lanserades i maj 2020. ”Naturligt från grunden” är det kärnfulla budskap som vi alla kan förenas kring, oavsett vilket perspektiv eller förhållande man har till hela Lycksele.

Platsvarumärket ska inte blandas ihop med kommunorganisationen eller dess logotyp. Det nya platsvarumärket tillhör alla som bor i Lycksele kommun och som har intresse av att hela platsen utvecklas och är en trevlig plats att bo på. 

En unik historia
Platsvarumärket är själva grunden i hur platsens marknadsföring ska se ut för att lättare kunna utvecklas och locka ännu fler människor att bo här, starta företag här eller besöka kommunen.

Vi hoppas att du vill vara med som en god ambassadör och fylla platsvarumärket med allt som är naturligt från grunden för dig.

Material och information om det nya platsvarumärket finns under https://lycksele-platsvarumrke.mailchimpsites.com/

Uppdaterad den 28 juli 2020