Till huvudinnehåll

Det händer mycket i Lycksele just nu

Det händer mycket positivt i Lycksele just nu som bidrar till utveckling och attraktion i vår stad. Några projekt har dammats av och satts i verk detta år och andra är nya etableringar och nya byggnationer som valt att satsa i Lycksele.

Många projekt är redan i gång, andra slutförda och vissa kommer påbörjas under detta år. Här nedan presenteras några stycken av alla projekt, både kommunala, privata samt statliga. Vi vill med detta visa vilken utveckling som sker i Lycksele just nu och samtidigt passa på att ge alla inblandade en stor eloge för ert arbete och engagemang för att vår kommun ska utvecklas och vara en attraktiv plats att bo på. 

Kvarteret Köpmannen
Arbetet på kvarteret Köpmannen fortsätter och all lekutrustning är monterade och klara. Vecka 27 monteras fallskyddet och underlaget och om några veckor kommer lekparken vara besiktad och klar. Lekplatsen är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Fastighetsägarna och kommunen där projektet medfinansieras av flera fastighetsägare i centrum.

Utegymmet på Tannen kommer under sommaren att bli klart och kommer tillföra, inte bara ökad trivsel i området, utan även möjligheter till att träna utomhus och stärka folkhälsan i vår kommun.

Köpmannen.jpgUtegym 2021-10-13.jpg

Lycksele bostäder planerar att påbörja och färdigställa under 2023 attraktiva lägenheter på gamla Tingshustomten.

Ett nytt bostadsområde på Nydala börjar ta form. Bostadsområdet kommer innehålla attraktiva och vattennära villatomter som är klara och byggbara under senare delen av 2023.

Vågen.jpgNyt bostadsområde.jpg

Ett nytt trygghetsboende i Rusksele invigdes i juni. Trygghetsboendet är vanliga hyreslägenheter för äldre personer som är 70 år som vill ha mer trygghet och social samvaro.

invigning1.jpg

I början av juli är Lyckseles första paddelhall etablerad och klar. Paddelhallen ligger placerad i det nya industriområdet Flisvägen på Furuvik.

Dollarstore bygger en ny affärslokal på Båtvägen på Furuvik med större ytor och bredare sortiment.

Skogsparkens Discgolfbana på Norräng invigdes i juni.

Arena älven fortsätter på konceptet att skapa fler mötesplatser intill älven. I år anläggs det en ny mötesplats nedanför hotellparkeringen vid Hawaiiudden där det även kommer finnas en hinderbana för barn.

Lycksele kommun kommer under 2022 påbörja anläggandet av den efterlängtade strandpromenaden som sträcker sig från stora bron till Gammplatsen. Projektet kommer pågå mellan 2022-2024 och kommer innehålla en belyst gång- och cykelväg med bänka och mötesplatser efter vägen.

Strandpromenaden.jpg

 

Under hösten startar Skogs- och samemuseet, Lycksele hembygdsgille och Lycksele sameförening tillsammans med Tannbergsskolans fastighetsprogram att bygga Mötesplats Flottarleden. En mötesplats för alla åldrar, där man ska kunna uppleva flottningens utmaningar. Planerad invigning av mötesplatsen blir sommaren 2023. 

Trafikverket satsar på folkhälsan och ökad trafiksäkerhet på gående och cyklister i Lycksele. Svevia, på uppdrag av Trafikverket, har påbörjat anläggningen av en ny gång- och cykelväg läng E12 mellan Lugnet och Betseledammen.

Arbetet med utvecklingen av spontanidrott på Grubbans IP är i gång och är ett projekt som kommer pågå under 2022. Under våren har kommunen efterlys idéer, förslag samt haft en workshop tillsammans med Change the game med mål att utveckla området under detta år.

Kommunstyrelsen har även avsatt pengar för projektet bilburen ungdom med syfte att skapa en mötesplats för motorburna ungdomar. Projekteringen är i gång och anläggningen kommer utföras under detta år.

I Kristineberg investerar Boliden 1,25 miljarder i att utvidga Kristinebergsgruvan, något som innebär stor framtidstro och febril aktivitet i Kristineberg. Befintliga jobb tryggas och många nya arbetstillfällen skapas tack vare Bolidens satsning. 

Ruskele Hembygdsförening satsar på att förbättra tillgängligheten efter Vindelälven i Rusksele och har beviljats pengar från Leader Lappland för att skapa en strandpromenad. Spångar, trall samt grusade stigar anläggas samt nya mötesplatser i form av grillplatser och bänkar.

Rusksele 250x127.jpgRusksele strand 250x127.jpg

Hedlunda Bygdegård och Idrottsförening anlägger en discgolfbana, lekpark och vindskydd intill badplatsen i Hedlunda. Satsningen innebär en utveckling av badplatsen i Hedlunda och kommer tillföra många värden för Hedlunda som by och för Lycksele tätort som utflyktsmål.

Hedlunda badplats.jpg

Uppdaterad den 29 juni 2022