Till huvudinnehåll

Strandpromenaden pausar för vintern

Kyla i kombination med en upptäckt kring bottenförhållandena i Umeälven gör att arbetet med strandpromenaden i Lycksele går i ide fram till att isen smält bort igen.

-Vår tanke har hela tiden varit att stänga ner arbetet om och när kung Bore sätter stopp, sedan har det dykt upp en sak till som gör att vi måste backa undan och tänka om, säger Eric Lundström som är samhällsbyggnadschef på Lycksele kommun.

I samband med stenskredet som media tidigare rapporterat om beställdes en utökad geoteknisk undersökning. Det är resultatet av den undersökningen som gör att kommunen och dess projektledare nu väljer att slå halt i arbetet inför vintern.

-Vi har kunnat konstatera att botten är väldigt mycket lösare än vad vi upptäckte i samband med projekteringen inför anläggningsarbetena, säger kommunens projektledare Robin Berg.

Ser över tekniska lösningar
Den utökade undersökningen visar att botten närmare älvens mitt är väldigt lös och det bedöms vara för riskabelt att fylla ut stenmaterial på den smala bottensektionen som består av fast material närmast vägbanken.

-Våra geotekniker har gjort bedömningen att vi inte bör fylla ut mer massor utmed E12:an från den plats där vi stannat och där den befintliga GC-vägen ligger eftersom botten längre ut i älven kan sätta efter och det skulle ju inte vara särskilt bra, säger Eric Lundström.

-Just nu ser vi över vilka tekniska lösningar som skulle vara möjliga att använda för att binda ihop stråket utan att belasta botten, men jag har goda förhoppningar att vi ska hitta en väg fram trots allt, säger Robin Berg.

Bygga med krossad sten
Den berörda sträckan är cirka 220 meter lång och är den klart djupaste längs hela strandpromenaden. Detta är något som kan vara en fördel menar Eric Lundström, eftersom alternativa lösningar kan hållas någorlunda kostnadsneutrala då det är den dyraste sträckan att bygga med krossad sten.

-När sådant här händer gäller det att inte tappa modet utan försöka se det som en möjlighet att skapa något ännu bättre för Lyckseleborna, avslutar Eric Lundström.

 

 

Uppdaterad den 21 november 2022