Till huvudinnehåll

Smittspridningen i Lycksele kommun har ökat

genrebild coronavirus

Smittspridningen i Lycksele kommun har ökat den senaste tiden.

Vi har den 9 november 29 personer konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Detta berör både personal inom olika verksamheter och elever. Siffrorna kan komma att förändras snabbt. Vi har ännu ingen brukare smittad inom kommunens äldreboenden. Lycksele kommun har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra smittspridning.

Munskydd inom äldreomsorgen
Tillsammans med Vårdhygien på Region Västerbotten har kommunen nu infört krav på att använda munskydd under hela arbetspass och i alla verksamheter inom äldreomsorgen. Det berör äldreomsorgens särskilda boenden, LSS-boende, hemtjänsten, samt daglig verksamhet och görs i förebyggande syfte. Munskyddet ska användas under hela arbetspasset. Krav på munskydd gäller även besökare.

Andra åtgärder
Simhallen, bowlinghallen och fritidsgårdarna Loftet och Midgård håller stängt för allmänheten till och med den 16 november.
Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har distansundervisning till och med 16 november.

Kommunen i stabsläge
Lycksele kommun är sedan den 5 november i stabsläge. Det innebär att vi har en stabsgrupp som bevakar och följer utvecklingen i kommunen och som snabbt kan sammankallas för att ta beslut på mycket kort varsel. Staben arbetar systematiskt för en sammanhållen hantering av händelsen. 

Uppdaterad den 12 november 2020