Till huvudinnehåll

Förlängd handläggningstid för ekonomiskt bistånd

Kvinna som sitter vid dator.

Lycksele kommun byter för närvarande verksamhetssystem inom socialtjänsten. Detta innebär att under november och december kommer handläggningstiderna för utredning av rätten till ekonomiskt bistånd bli längre än normalt.

Vi kommer att i första hand prioritera handläggningen av försörjningsstöd medan ansökningar om övrigt bistånd kan fördröjas. Under perioden kan även möjligheten att nå socialsekreterarna på telefontider vara begränsade.

Underlätta handläggningen
För att underlätta handläggningen och undvika onödigt långa handläggningstider kan du som söker försörjningsstöd vara noga med att alla underlag som behövs till utredningen finns med när du lämnar din ansökan. Information om vad en ansökan skall innehålla finns på Lycksele kommuns hemsida – Ekonomiskt bistånd – försörjningsstöd.

 

 

 

Uppdaterad den 30 oktober 2020