Till huvudinnehåll

Earth Hour 2021

Lycksele kommun är med i världen största klimatmanifestation Earth Hour 2021. Lördag den 27 mars klockan 20:30-21:30 släcker vi ljuset för vår planet. Kommunen kommer att släcka kommunhuset och gatubelysning i centrum. Var med du också!

Under Earth Hour vill vi uppmärksamma vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Klimatförändringarna påverkar vår natur och våra arter. 

Vår konsumtion påverkar planeten och den biologiska mångfalden och vad vi som individer, kommun, organisation, företag och beslutsfattare kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck och vår negativa påverkan på djur och växter. Och hur ser kopplingen mellan vårt sätt att leva och planetens välbefinnande ut? Vi vill bli påminda genom årets Earth Hour. 

Är du med? Släck ljuset för vår planet den 27 mars klockan 20:30-21:30.

 

Uppdaterad den 24 mars 2021