Till huvudinnehåll

Studentfirandet i Lycksele

Två glada studenter

Den 10 juni är det studentdag för Tannbergsskolans elever i årskurs 3. På grund av coronapandemin genomförs studenten i år på ett annorlunda sätt.  

Under onsdagen den 10 juni samlas avgångsklasserna på olika tider och i olika klassrum för avslutning, utdelning av stipendier och lunch. En inspelad avlutningsfilm kommer att visas samt stipendieutdelarnas tal. Studenterna får sedan gå hem, var och en till sig, för enskilt firande.

- Vi planerar för att det ändå ska bli en fin dag för våra studenter och hoppas att det finns förståelse för att det inte blir något mottagande på skolans område utan att närstående istället tar emot era ungdomar hemma.  Prata gärna med era ungdomar så att vi också undviker stora samlingar under dagen och kvällen, säger Monica Norén, skolchef.

Inget utspring eller flakåkning
Det blir alltså inget gemensamt utspring från skolan eftersom det inte är tillåtet med större folksamlingar än 50 personer. I Västerbottens kommuner har det tagits ett gemensamt beslut att inga anhöriga är med vid studenternas utspring. Flakåkning är inte heller tillåten utifrån Transportstyrelsens beslut.

Avslutning för årskurs 1 och 2
De som går första och andra året på gymnasiet kommer ha en digital avslutning med sina mentorer klockan 10.00 på onsdag den 10 juni.

Studentfotografering
Det blir ingen studentfotografering i år. 

Uppdaterad den 28 maj 2020