Till huvudinnehåll

Varnar för ishalka i inlandet

SMHI varnar för halka.

SMHI har utfärdat en klass 1 varning i Västerbottens inland för plötslig ishalka. Detta i och med regn på kalla vägbanor och halkbekämpning pågår.

Varning för klass 1 innebär väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3 millimeter eller mer inom 6 timmar, uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Uppdaterad den 19 november 2019