Till huvudinnehåll

Kommunen vill utveckla värdskapet

Elin Larsson, handläggare, utanför kommunhuset.

Just nu pågår ett arbete i Lycksele kommun som handlar om värdskap och hur vi välkomnar oss själva och andra.
- För mig innebär värdskapsarbetet att alla människor ska känna sig sedda i mötet med kommunen, oavsett om jag är kommuninnevånare eller medarbetare, säger Elin Larsson, värdskapstränare.

Under året har Lycksele kommun, tillsammans med Värdskapet Sverige AB, startat upp en utvecklingsresa kring värdskap. Syftet är att inspirera och träna medarbetare och ledare som vill säkerställa en verksamhet där människor känner sig inkluderade och välkomna. Som en del i arbetet hålls under två dagar en inspirationsföreläsning för medarbetare och politiker på Tannbergsskolan om konsten att få människor att känna sig välkomna. Under föreläsningen kommer deltagarna att få träffa Lycksele kommuns egna värdskapstränare.

En av dessa är Elin Larsson, handläggare för jämställdhet- tillgänglighet- och folkhälsofrågor på Lycksele kommun.

Vad innebär värdskapsarbetet?
- För mig innebär värdskapsarbetet att alla människor ska känna sig sedda i mötet med kommunen, oavsett om jag är kommuninnevånare eller medarbetare. I stort handlar det bland annat om att det ska vara välkomnande och attraktivt för alla, säger Elin Larsson.

Arbetet ska leda och inspirera medarbetare och kommunmedborgare till att vara goda värdar och stärka kulturen och lyfta Lycksele till att vara en attraktiv kommun. Värdskapskoden bygger på tre övergripande värdskapsord, medkänsla, tillsammans och drivkraft.

Vilka arbetar med värdskapet?
- Jag hoppas att alla arbetar med värdskapet, eller att åtminstone fler börjar tänka på hur vi bemöter varandra efter de här två dagarna. Men vi i gänget som har blivit värdskapare eller värdskapstränare kommer från kommunens alla verksamheter.

Vad gör en värdskapstränare?
- Vi har som uppdrag att vara ambassadörer för ett välkomnande och värdskapande klimat. Men vi kan också bjudas in till arbetsgrupper som vill utveckla sitt eget värdskap, genom exempelvis en workshop tillsammans med någon eller några av oss, säger Elin Larsson.

 

Uppdaterad den 2 december 2019