Till huvudinnehåll

Medborgarlöfte 2021-2022

Bild på signerat dokument och penna.

Nytt medborgarlöfte har undertecknats som en del av samverkansöverenskommelsen mellan Lycksele kommun och Polisen.

Medborgarlöftet är baserat på sammanförande av både polisens och kommunens egna lägesbilder. Lägesbilderna tas fram genom medborgardialoger, enkätresultat och av verksamheterna upptäckta utvecklingområden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

För åren 2021-2022 lyder löftet:

  • Lycksele kommun och Polisen ska arbeta förebyggande i syfte att tidigt upptäcka unga personer som brukar narkotika

  • Polisen ska öka närvaron med uniformerad polis i Lycksele centrum för att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande

  • Polisen ska öka sin närvaro i kommunens byar genom trafikkontroller.

  • Polisen ska arbeta riktat gällande trafikövervakning mot hastighet, störande körning, buskörning samt drog- och alkoholrattfylleri i centrala Lycksele

Mer information om samverkan mellan Lycksele kommun och Polisen och för att läsa medborgarlöftet i sin helhet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Niklas Karlsson

Uppdaterad den 28 juni 2021