Till huvudinnehåll

Ansök om riksfärdtjänst innan jul

Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för jul/nyår måste ha ansökt hos kommunens färdtjänsthandläggare senast 6 december.

Nu är det dags att ansöka om riksfärdtjänst inför och under jul- och nyårshelgen 2019.

Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för jul/nyår måste ha ansökt hos kommunens färdtjänsthandläggare senast 6 december, detta för att säkerställa att beslut hinner tas, samt att platser finns tillgängliga för just din resa.

Riksfärdtjänsten är till för personer som av olika skäl inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektiva färdmedel.

Riksfärdtjänstens syfte
Syftet är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om man har en funktionsnedsättning. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som om man hade rest med buss. Man kan få åka tillsammans med andra personer, precis som man gör i kollektivtrafiken.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?
Ni som har en stor varaktig funktionsnedsättning, samt måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan ansöka om tillstånd.

Du som har frågor, kontakta: Åsa Kindåker, färdtjänsthandläggare, Lycksele kommun 0950-166 00

Uppdaterad den 20 november 2019