Till huvudinnehåll

Information med anledning av kriget i Ukraina

Flagga Ukraina

Här har vi samlat information med anledning av kriget i Ukraina och ger svar på de vanligaste frågorna.

Säkerhetsläget i Sveriges geografiska närområde har försämrats sedan Ryssland påbörjade anfallskriget mot Ukraina. Det är dock viktigt att påpeka att Försvarsmakten fortfarande gör bedömningen att sannolikheten för att Sverige ska drabbas av ett väpnat angrepp på kort sikt fortfarande är låg.

Kriget i Ukraina har drabbat landets invånare hårt och med anledning av detta har EU aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär bland annat att alla ukrainska medborgare är berättigade skydd inom alla EU:s medlemsstater.

Begäran från Migrationsverket
Ukraina har aktiverat krigslagar och allmän mobilisering, vilket medför att av dem som nu flyr landet är en majoritet kvinnor och barn. Lycksele kommun har mottagit en begäran från Migrationsverket och uppgett att kommunen från och med vecka 11 omedelbart har kapacitet att ta emot 41 personer, med möjlighet till utökning i antal vid behov, enligt mottagen kravlista från Migrationsverket. Migrationsverket har meddelat att de lägger kommunens beredskapsplatser, tillsammans med 6000 andra på is tillsvidare.

Vad gör Lycksele kommun?
Kommunen bedriver kontinuerligt ett arbete som syftar till att stärka krisberedskapen och det civila försvaret i kommunen. Krisledningsgruppen omvärldsbevakar, ser över beredskaps- och kontinuitetsplanering och kommunicerar utifrån behov. Vi deltar på länsstyrelsens samverkanskonferenser och följer händelseutvecklingen i Ukraina.

Jag vill hjälpa till! Vart kan jag vända mig?
Migrationsverket har ansvaret för att upphandla evakueringsplatser. Migrationsverket uppger på sin hemsida att de just nu är i behov av bostäder, vilket är en av anledningarna till att de har skickat en begäran till kommunerna om att inventera egna möjligheter. Om du är fastighetsägare som vill hjälpa till, vänligen besök Migrationsverkets hemsida Bostäder för människor som flyr - Migrationsverket för mer information.

Enligt nuvarande lägesbild har Migrationsverket inte planer på att upphandla akuta boenden hos privatpersoner. Om du känner att du ändå vill hjälpa finns information om hur du kan göra på denna länk Hur kan jag hjälpa drabbade i Ukraina? | Röda Korset (rodakorset.se).

Privatpersoner som vill hjälpa
Privatpersoner som vill hjälpa till hänvisas till lokala hjälporganisationer.
Röda Korset har en avdelning i Lycksele.
Kontakt 0950-15899 och 070-3998071

Tips på organisationer som du kan skänka pengar till:
UNHCR= Akut hjälp till Ukraina! Din gåva dubblas (sverigeforunhcr.se)

Läkarmissionen= Hjälp till Ukraina | Läkarmissionen (lakarmissionen.se)

Känner du ökad oro?
Det är många som känner ökad oro på grund av läget i omvärlden. Prata med personer i din närhet och visa omtanke om varandra. 

På krisinformation.se finns mer information och råd som kan vara till hjälp att hantera din egen oro. Det finns även frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden.

Hemberedskap
Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i hemberedskap, dock uppmanar MSB privatpersoner att inte hamstra utan förbereda sig solidariskt. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSBs broschyr Om krisen eller kriget kommer.

Läs mer på MSB:s hemsida

Skyddsrum
Vi får många frågor om skyddsrum i Lycksele kommun. Ett skyddsrum är ett rum som är konstruerat för att stå emot vissa stridsmedel och är i första hand tänkt som en möjlighet i geografiska områden som är svåra att utrymma, till exempel tättbefolkade orter. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har ansvaret för skyddsrum och beslutar om byggandet samt underhållet av skyddsrum. Läs mer om skyddsrum på MSB:s hemsida

VMA
Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Läs mer om VMA på MSB:s hemsida

Uppdaterad den 11 maj 2022