Till huvudinnehåll

Lycksele med vid stormötet i Region 10

Bild på mycket folk som sitter i ett rum

Efter flera år med endast digitala stormöten träffades äntligen Region 10:s styrelse och arbetsgrupper, i Lycksele - på ett lunch till lunch möte - med temat kompetensförsörjning.

100 representanter från alla våra tio kommuner och olika verksamheter möttes med syftet att hitta vägar hur vi tillsammans kan komma vidare i arbetet med kompetensförsörjningen, inom Region 10.

Med på plats var kommunchefer, politiker, chefer från skola, omsorg, samhällsbyggnad, HR, ekonomi, näringsliv samt arbetsgrupper inom kommunikation och inflyttning. Till styrelsens möte bjöds Riksdagspolitiker Helena Lindahl ( C ) samt Linus Sköld (S) in för att diskutera några av styrelsens fokusfrågor; statlig närvaro, kapitalförsörjning och finansiering av egna hem.

Givande dagar
Förutom årets sista möten i nätverksgrupperna, där deltagarna summerade året som gått, samt satte fokusområden för 2023, fylldes dagarna med intressanta föreläsningar från både Region Västerbotten, Akademi Norr, Kaunis Iron och Multination Norsjö. Det gavs även en spaning av Kairos Future på bl.a. hur kompetensbehovet i framtiden kommer att se ut. Vidare arbetades det intensivt i workshopform med frågor under temat kompetensutveckling, så som: Teknikutveckling, fördjupat samarbete samt inflyttning och image.

Det blev givande dagar med bra dialoger,  värdefulla möten och intressant information som vi tar med oss i kommunernas fortsatta arbete med kompetensförsörjning.

Fotograf: Kent Norberg

Uppdaterad den 14 december 2022