Till huvudinnehåll

Nya medborgarlöften 2023-2024

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommundirektör Christer Normark som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Lycksele kommun.

Under måndagen undertecknades det nya medborgarlöftet i Lycksele kommun. I fokus under 2023–2024 står förebyggande arbete mot unga med fokus på tobak, alkohol, narkotika samt våld.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den lokala trygghetsenkäten en del i detta underlag. 

Det innebär att t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommundirektör Christer Normark skrivit under på att:  

  • Vi ska tillsammans arbeta förebyggande mot unga med fokus på tobak, alkohol, narkotika och våld. 
  • Vi ska tillsammans arbeta med kunskapshöjande insatser för att förhindra brott mot olika målgrupper. 
  • Vi ska tillsammans arbeta för ett tryggare centrumområde.  
  • Vi ska tillsammans arbeta med att motverka trafikbrott och trafikstörningar.  

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Lycksele kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet. 

Om medborgarlöften:
Medborgarlöften handlar om att polisen och kommunen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. 

Medborgarlöften ska: 

  • öka tryggheten 
  • förebygga brott 
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
  • stärka förtroendet för polisen/kommunen 

Läs mer om medborgarlöften och lokal samverkan på polisens hemsida

 

 

Uppdaterad den 28 februari 2023