Till huvudinnehåll

Gatubelysningen tänds i Lycksele

Bild på utomhuslampa

Från och med den 31 juli tänds gatubelysningen i Lycksele. 

Som fastighetsägare kan du hjälpa till att säkra trafikmiljön ytterligar genom att klippa eller avverka träd eller stora buskar på din tomt som hindrar ljuset från gatubelysningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ljuset inte skyms.   

Tack för att du hjälper till att göra våra gator och kvarter tryggare och mer trafiksäkra!

Uppdaterad den 29 juli 2020